Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία κατέχει η πρώτη συνάντηση - συνεδρία. Σκοπός της πρώτης συνάντησης είναι να εγκατασταθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Είναι μια αναγκαία συνθήκη και για το θεραπευτή και το θεραπευόμενο, είτε είναι ενήλικας είτε έφηβος ή παιδί.

Για τους γονείς που απευθύνονται για το παιδί τους είναι σημαντικό και απαραίτητο η πρώτη συνάντηση να γίνεται μόνο με τους ίδιους για τους εξής λόγους:

  • λήψη ατομικού ιστορικού του παιδιού
  • να μιλήσουν οι γονείς γι' αυτό που τους απασχολεί και για τις δικές τους σκέψεις χωρίς την παρουσία του παιδιού
  • οι πληροφορίες που θα δώσουν θα βοηθήσουν τον ψυχολόγο στη διερεύνηση του προβλήματος
  • συμβουλευτική υποστήριξη των γονιών
  • προετοιμασία του παιδιού ή του εφήβου για τη συνάντηση με τον ψυχολόγο

Η πρώτη συνάντηση με τα παιδιά και τους εφήβους είναι σημαντική ώστε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και διάθεση να υπάρξει και άλλη ή άλλες συναντήσεις. Η χρήση πρακτικών οικείων με τις συνήθειες των παιδιών (παιχνίδι, ζωγραφική) βοηθά στην εξοικείωση και στη θεραπευτική διαδικασία.

Η πρώτη συνάντηση λειτουργεί και ανακουφιστικά. Ένα ποσοστό του προβλήματος λύνεται μόνο με το να το εκθέσει κανείς στο ψυχολόγο. Η επίλυση του προβλήματος όμως εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, ο πιο σημαντικός είναι η συνεργασία με τον ψυχολόγο. Δεν υπάρχουν “μαγικά ραβδιά” ούτε “μαγικές λύσεις”. Υπάρχει υπομονή, επιμονή, εσωτερική διεργασία με τον εαυτό μας και συστηματική συνεργασία..